Contact Caroline de Pee
Wethouder CDA

   
Contact Anton Wijkhuijs
Fractievoorzitter CDA
Contact
 
Contact Tymen Hein Corporaal
Raadslid CDA
Contact
 
6Tjerk cda

Tjerk Wijnia
Raadslid CDA
Woonplaats Tzum

   
5Arien cda

Arien Hartman

Raadslid CDA

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden