De CDA fractie in Franekeradeel gaat bij het college van burgemeester en wethouders erop aandringen dat de bedrijven aan de zuidkant van het Van Harinxmakanaal eerder worden ingelicht over toekomstige afsluitingen van de Stationsbrug in Franeker dan nu het geval is. Bedrijven en vooral ook het personeel moeten het nu uit de krant lezen dat ze of met hun vrachtwagens om moeten rijden of dat de werktijden niet aansluiten bij de vaartijden van de voetgangers- en fietserspont. Het CDA vindt dat de gemeente de lokale werkgevers moet koesteren en dus via een brief en de gemeentelijke website op de hoogte moeten houden van de actuele afsluitingen en omleidingen.

 


Dit bleek bij een bedrijfsbezoek van fractie, bestuur en leden van CDA Franekeradeel aan het bedrijf Huhtamaki in Franeker. Het bedrijf in Franeker produceert o.a. eierverpakkingen, groente en fruitverpakkingen en is een van de grootste werkgevers van Franekeradeel. De geschiedenis van dit bedrijf aan de Zuidelijke Industrieweg is in 1907 begonnen in Leeuwarden als de Leeuwarder Papierwaren Fabriek. In 1956 werd de productie van eierverpakkingen verplaatst naar Franeker, omdat er een goede waterverbinding was. Sinds 1999 maakt het bedrijf deel uit van het beursgenoteerde Finse concern Huhtamaki, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen, produceren en verkopen van consumptieverpakkingen

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden