CDA Waadhoeke op streek voor aankomende verkiezingen

Friese CDA kandidaat Harry van der Molen -nummer 8-  te gast bij CDA Waadhoeke

 

Tijdens de algemene ledenavond afgelopen dinsdag van CDA Waadhoeke bleek dat de voorbereidingen voor de komende herindelingsverkiezingen al in volle gang zijn. De permanente campagnecommissie presenteerde haar idee├źn waarbij een groene caravan een centrale rol speelt.

 

De programcommissie heeft 5 avonden gehouden met kleine groepen belanghebbenden over onder andere economie, zorg, bereikbaarheid, veiligheid, dorpenbeleid. Oog houden voor alle gemeenschappen, het vasthouden van het mienskipsgevoel en nog veel meer kwam terug als het gaat om economische onderwerpen. Een rijke oogst die zich terug zal vertalen in het CDA programma.

 

De vertrouwenscommissie heeft 2 dagen en een middag besteed om alle gesprekken te voeren met sollicitanten voor een verkiesbare plek op de lijst. Het was goed te horen dat er evenveel mannen als vrouwen belangstelling hadden, en dat platteland en stad goed vertegenwoordigd zijn. De vertrouwenscommissie komt naar verwachting binnenkort met haar advies.

 

Harry vd molen

Tot slot presenteerde de Friese kandidaat voor de Tweede Kamer Harry van der Molen zich met een toelichting op het CDA-verkiezingsprogramma. Kritische vragen en opmerkingen waren er over de aandacht voor anticipeerregio's in verband met krimp, waar onze regio toe hoort. Zorgen over jeugdwerkeloosheid, en de mogelijkheden voor flexibele versus vaste contracten werden uitvoerig bediscussieerd. Verzilting en het stimuleren van aquacultuur komt volgens de vergadering nog niet voldoende in het programma terug. Wellicht dat hierover nog een amendement gemaakt wordt.

Een prachtige interactieve avond: CDA Waadhoeke timmert flink aan de weg om op tijd klaar te staan voor de herindelingsverkiezingen!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden