CDA Waadhoeke i.o

   

Franekeradeel - Littenseradiel -  Het Bildt -  Menameradiel

Uitnodiging voor bijzondere algemene ledenvergadering.

 

Plaats: Dorpshuis in Hitzum, Kerkbuurt 4

 

Datum: Dinsdag 25 oktober om 20.00 uur

 

Zoals u ziet vergaderen we ook in verschillende dorpen. Dat brengt het CDA wat kennis van het dorp mee, en de dorpshuisbeheerders zijn er erg op gesteld. Wanneer u vervoer nodig hebt, meldt u bij een bestuurslid.

De belangrijkste agendapunten zijn de kandidatenlijst en program voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart volgend jaar. De kandidatenlijst is bekend, zie binnenzijde, het program zal pas vlak voor de vergadering bekend zijn. Via de CDA websites is er de mogelijkheid om hiervan kennis te nemen. De media zullen wellicht aan de hoofdpunten  aandacht hebben geschonken. De opzet van het program is anders dan voorheen. Er zijn 1000 leden bijeengeweest om hoofdpunten aan te dragen. De behandeling zal dan ook voornamelijk op grote lijnen moeten plaatsvinden. CDA Friesland is erg te spreken over deze opzet, maar ook op de samenstelling van de kandidatenlijst. Harry van der Molen op nummer 8 en Mevrouw Hanemaaijer uit Dokkum op nummer 31.

 

Het Overgangsbestuur nodigt u namens de afdelingen van harte uit voor deze belangrijke bijeenkomst.

 

Agenda Algemene ledenvergadering van het  CDA overgangsbestuur

 

   • 1. Opening door Wendy Zuidema-Haans, onafhankelijk voorzitter.
  •  
  • 2. Mededelingen en korte terugblik vorige ledenvergadering.
 • 3. Stand van zaken programmacommissie, voortgang vertrouwens en campagne
      commissie richting gemeenteraadsverkiezingen.
 • 4. CDA program verkiezingen Tweede Kamer toegelicht door Harry van der Molen,
      Friese kandidaat op nummer 8 van de lijst.
 • 5. Vaststellen kandidatenlijst.
 • 6. Rondvraag / sluiting 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden