Werkbezoek CDA Waadhoeke binnen toekomstige gemeentegrenzen

CDA bezoekt voortgezet onderwijs

Franeker - CDA Waadhoeke was woensdag 21 september op werkbezoek in de toekomstige gemeente Waadhoeke.  Het bezoek was gericht op het nader kennismaken met het voortgezet onderwijs in de regio. Er werd een bezoek gebracht aan de Anna Maria van Schurman (AMS) in Franeker en de in 2015 geopende Campus Middelsee in Sint Annaparochie. Twee bezoeken, twee scholen, beide heel verschillend maar ze staan voor dezelfde uitdaging: hoe houden we voldoende leerlingen op de scholen?

AMS
Op de AMS in Franeker had de CDA delegatie een gesprek met de heren De Groot (directeur), Bouwman (adjunct-directeur) en Haarsma (Zorgcoördinator).  Bij AMS kun je onderwijs volgen op VMBO- en  HAVO-niveau. De school kent momenteel zo’n 1200 leerlingen en heeft een breed voedingsgebied.  Door de krimp verwacht de school hier op termijn aan zo’n 1000 leerlingen onderwijs te gaan bieden. De CDA’ers, van wie een heel aantal nog niet eerder op de AMS was geweest, kregen goed inzicht in het profiel en de christelijke identiteit van de school. En na nog een korte rondleiding langs het technieklokaal en de afdeling ‘groen’ ging de groep naar Sint Annaparochie.

Campus Middelsee
De campus Middelsee in St.-Annaparochie huisvest drie scholen voor voortgezet onderwijs, CSG Ulbe van Houten, CSG Comenius en De Foorakker (OSG Piter Jelles).  Totaal zitten zo’n 500 leerlingen op
deze nieuwe campus. De gemeente het Bildt en de provincie hebben behoorlijk geïnvesteerd wat heeft geresulteerd in een prachtig gezamenlijke nieuwbouwlocatie.  Met de directeuren van de scholen werd gesproken over hun nieuwe school en de samenwerking hierin. De school kent met het leerwerkplein een uniek concept, waarbij samen wordt gewerkt met het bedrijfsleven in de regio. Leren en werken in de eigen regio wordt hier gestimuleerd. Projectleider Oene Krist vertelde op een bevlogen manier over de twee uitdagingen van het concept leerwerkplein: de vergrijzende beroepsbevolking en het beschikbaar houden van voldoende arbeidskrachten op MBO-niveau voor de regionale bedrijven.

Van samenwerking tussen de AMS en Campus Middelsee is nog geen sprake. Dat is ook niet zo raar, want ze vissen toch beide in bijna dezelfde vijver. Maar wie weet, de gemeenten gaan nu straks fuseren. Wellicht heeft dat ook gevolgen voor de onderlinge samenwerking.

De CDA-afdelingen het Bildt, Franekeradeel, Menaldumadeel en Littenseradiel gaan dit jaar nog enkele gezamenlijke werkbezoeken plannen om elkaar en de nieuwe gemeente beter te leren kennen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden