CDA afdelingen van het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel naar fusie

 

In aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke gaan drie CDA-afdelingen nu al fuseren. Dit is mogelijk door een recente statutenwijziging van het landelijke CDA. Het eerder gevormde CDA overgangsbestuur grijpt dit aan om al voor de herindeling de fusie van de CDA afdelingen te bepleiten. Omdat de gemeente Littenseradiel in drieën wordt opgedeeld kan deze afdeling niet op deze wijze fuseren, maar is al wel lid van het overgangsbestuur. Het zou zomaar de eerste fusie van CDA afdelingen kunnen zijn omdat dit tot voor kort niet mogelijk was binnen het CDA.

 

fusie 0008

 

Door de afzonderlijke afdelingen uitgenodigde leden is ingestemd met het voorstel van het overgangsbestuur om het fusieproces in gang te zetten. En daarmee is de eerste stap gezet naar een CDA Waadhoeke.

 

De programcommissie (die het verkiezingsprogramma voorbereidt) en de vertrouwenscommissie (die de kandidatenlijst voorbereidt) vertelden over hun vorderingen. Vanaf volgende week zal breed geworven gaan worden voor kandidaat-gemeenteraadsleden.  Niet omdat we niet voldoende mensen nu in huis zouden hebben. In tegendeel, we willen graag een gezonde mix van ervaring en nieuwelingen: gedreven en betrokken volksvertegenwoordigers die dicht bij de inwoners van onze gemeente staan.

 

fusie 0009

 

 

Tijdens de goed bezochte vergadering van 5 juli, gehouden in Beetgumermolen, was ook een forumdiscussie met wethouders en fractieleden. De inzet van CDA Waadhoeke voor de komende tijd is om goed op te halen in alle dorpen, kernen én natuurlijk de stad, wat de zorgen nog zijn. Dat het goed wonen, werken en recreëren is, in de huidige en nieuwe gemeente, staat nog buiten kijf. Ideeën hoe we dat zo kunnen houden, vanuit o.a. het rentmeesterschap, maar ook gespreide verantwoordelijkheid, is wat het CDA graag wil horen van de inwoners. Dat zorg voor elkaar, omkijken naar elkaar een groot goed is en blijft, is wat het CDA als partij bindt. Met oog, oor en gevoel voor gezin tot buurt, van mantelzorger tot sportfaciliteiten, van economie tot cultuur. 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden