Uitnodiging voor bijzondere algemene ledenvergadering

 

Plaats: Molewjuk J.H. van Aismawei 19 9045 PE Bitgummole. Datum: Dinsdag 5 juli om 20:00 uur

 

Het belangrijkste agendapunt is de voorgenomen fusie van de afdelingen nu al formeel te maken. De statuten wijziging op het laatstgehouden CDA congres van 4 juni jl. maakt dit mogelijk.
De afdelingsbesturen stellen dit aan de leden voor op de vergadering waarvan u hierbij de uitnodiging aantreft. Deze is door het Overgangsbestuur uitgeschreven. Door een snellere fusie kunnen we richting verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van november 2017 slagvaardige en eenduidig de campagne gaan voeren voor een goed resultaat. Andere politieke partijen in onze gemeenten zijn ook druk met het samengaan van afdelingen bezig. Natuurlijk staan er ook andere interessante punten op de agenda.

 

Het Overgangsbestuur nodigt u namens de afdelingen van harte uit voor deze belangrijke bijeenkomst. 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden