CDA Franekeradeel bezoekt AZC

 

Donderdagmiddag 11 februari bracht het CDA een bezoekje aan het AZC in St.Annaparochie. De vluchtelingenproblematiek staat deze maand hoog op de politieke agenda van Franekeradeel. Het CDA vindt het een morele plicht om mensen die getraumatiseerd en radeloos huis en haard ontvluchten (tijdelijk) een veilige haven te bieden. De maatschappelijke onrust rondom de opvang groeit evenredig met de toestroom van de aantallen vluchtelingen naar Europa. Het CDA vindt toch dat ook Franekeradeel haar steentje moet bijdragen. Opvang van vluchtelingen kan op vele manieren; grootschalig en langdurig zoals het AZC in St. Annaparochie of kleinschaliger en tijdelijk. Op dit moment speelt de discussie rond kleinschalige en tijdelijke noodopvang in het failliete hotel De Valk.

 

 azc 6775a

 

CDA wil aanvullende voorwaarden en maatregelen bij een eventueel positief besluit

 

Afgelopen maandagavond heeft CDA fractievoorzitter Wijkhuijs, samen met alle andere fractievoorzitters een rondleiding door hotel De Valk en de aangrenzende serviceflat Froonacker gekregen van bewoner Romke van der Mark . De fysieke vervlechting van de beide gebouwen was in de ogen van Wijkhuijs problematischer dan gedacht. Het CDA zal tijdens de raadscommissie donderdag 11 februari dan ook zeker aan het college vragen of de gemeente aanvullende vereisten en maatregelen bij een eventueel positief besluit kan afdwingen. “We kunnen het de bewoners van Froonacker die recht boven hotelkamers wonen niet aandoen om in die hotelkamers onder hen  twee jaar lang 6 tot 8 asielzoekers per kamer onder te brengen, zonder degelijke isolatiemaatregelen”. Overige argumenten van de bewoners, zoals angsten en onzekerheid over veiligheid begrijpt Wijkhuijs ook, maar die worden volgens hem voornamelijk gevoed door de recente karikatuurjournalistiek. Vluchtelingen zijn vooral gewone mensen, maar wel met andere gewoonten en in meer of mindere mate getraumatiseerd.

 

Dat bleek ook tijdens het bezoek donderdagmiddag op het AZC in Sint Annaparochie. Het centrum met caravans en barakken straalt weinig sfeer of gezelligheid uit. "Het is hier ook geen vrolijke boel" aldus Rinze Kooistra, hoofdonderwijzer op de basisschool van het AZC. De mensen die hier verblijven zijn veelal getraumatiseerd en leven in onzekerheid over hun toekomst. Maar van spanningen onderling, incidenten of andere conflicten tussen verschillende geloofsgroepen is geen sprake. Ook uit het dorp Sint Annaparochie komen geen noemenswaardige klachten. Wel moeten de Sint Annabuursters op dinsdag soms in de rij staan bij de pinautomaat. Dinsdags krijgen de bewoners hun leefgeld. Dat geld wordt niet alleen bij de Aldi en de Action besteed, maar ook de andere winkeliers profiteren van de ruim 400 vluchtelingen.

 

 azc 6771a

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden