Het CDA is een volkspartij. We zijn er voor iedereen. Wij zijn er niet voor de belangen van één bepaalde bevolkingsgroep, sociale klasse of godsdienst. Het CDA is er vooral voor iedereen die iets wil maken van zijn leven en een positieve bijdrage wil leveren aan de maatschappij.



Contact Folkert Schat
Voorzitter
Contact
 
Contact Karin Nammensma
Penningmeester
Contact
 
Contact Bote Algra
Secretaris
Contact
 
Contact Tjerk Wijnia
algemeen
Contact
 
Contact Arien Hartman
algemeen
Contact

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden