Raadsleden

Naam Positie Woonplaats
Anton Wijkhuijs Fractievoorzitter CDA Franekeradeel Franeker
Tymen Hein Corporaal Raadslid CDA Franekeradeel Sexbierum
Tjerk Wijnia Raadslid CDA Franekeradeel Tzum
Arien Hartman Raadslid CDA Franekeradeel Sexbierum
Caroline de Pee Wethouder Franeker

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden