NIEUWSBERICHTEN

Harry vd molen
28 oktober 2016

CDA Waadhoeke op streek

CDA Waadhoeke op streek voor aankomende verkiezingen Friese CDA kandidaat Harry van der Molen -nummer 8- te gast bij CDA Waadhoeke Tijdens de algemene ledenavond afgelopen dinsdag van CDA Waadhoeke bleek dat de voorbereidingen voor de komende… Lees verder.....
Default Image
07 oktober 2016

ALV CDA Waadhoeke 25 oktober 2016

CDA Waadhoeke i.o Franekeradeel - Littenseradiel - Het Bildt - Menameradiel Uitnodiging voor bijzondere algemene ledenvergadering. Plaats: Dorpshuis… Lees verder.....
Default Image
07 oktober 2016

CDA Waadhoeke bezoekt voortgezet onderwijs

Werkbezoek CDA Waadhoeke binnen toekomstige gemeentegrenzen CDA bezoekt voortgezet onderwijs Franeker - CDA Waadhoeke was woensdag 21 september op… Lees verder.....
fusie 0008
08 augustus 2016

Fusie CDA-afdelingen

CDA afdelingen van het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel naar fusie In aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke gaan drie… Lees verder.....
Default Image
03 juli 2016

Bijzondere ledenvergadering

Uitnodiging voor bijzondere algemene ledenvergadering Plaats: Molewjuk J.H. van Aismawei 19 9045 PE Bitgummole. Datum: Dinsdag 5 juli om 20:00 uur… Lees verder.....
azc 6775a
11 februari 2016

CDA bezoekt AZC St.Annaparochie

CDA Franekeradeel bezoekt AZC Donderdagmiddag 11 februari bracht het CDA een bezoekje aan het AZC in St.Annaparochie. De vluchtelingenproblematiek… Lees verder.....
Default Image
17 december 2015

Raad december 2015

Onderwijshuisvesting, reclamebelasting en wijkvisies Reclamebelasting Het CDA is blij met het voorstel om het ambitieniveau van de stadspromotie op… Lees verder.....

Laatste reacties

Twitter

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden